Indywidualne programy odchudzające
Najskuteczniejsza diagnostyka alergii pokarmowych
Ocena mikroflory jelitowej
Dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych
Żywienie w chorobach autoimmunologicznych
Umów się na wizytę - tel.

Analiza pierwiastkowa włosa

Analiza Pierwiastkowa Włosa

Wynik tego badania określa zaburzenia równowagi organizmu oraz przemian pierwiastków i ich wzajemnych powiązań dużo bardziej miarodajnie niż badanie krwi czy moczu. Wynik analizy pierwiastkowej włosa pozwala więc dokładniej ocenić poziom zachwiania równowagi, które w konsekwencji może doprowadzić do wielu groźnych chorób.

Włosy to najlepszy materiał do badania

  • Kiedy z dietą nie dostarczamy organizmowi odpowiedniej ilości pierwiastków, krew w dążeniu do zachowania równowagi, pobiera je z narządów. Na podstawie analizy krwi nie można jednoznacznie określić, jakie jest ich nagromadzenie w tkankach. Pierwiastki są bardziej stężone we włosie. Istnieje także zależność między ich ilością we włosach, a ich ilością w narządach wewnętrznych.
  • Ilość biopierwiastków we włosach jest znacznie wyższa niż w moczu czy surowicy krwi, np. zawartość wapnia jest około dwieście razy większa, a magnezu około trzydzieści razy większa. Dlatego już bardzo małe stężenie biopierwiastków w organizmie daje możliwość ich oznaczania we włosach.
  • Budowa włosa jest uzależniona od ilości i jakości spożywanego białka, węglowodanów, tłuszczy, witamin, składników mineralnych i wody, a także od wchłanialności w układzie pokarmowym związków, w których pierwiastek występuje.
  • Keratynowa, zewnętrzna otoczka włosów w pełni zapobiega zarówno utracie składników wewnętrznych, jak i przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń zewnętrznych. Zapewnia to stałość składu chemicznego, który daje obiektywny wynik badania.
  • Biopierwiastki są regularnie wbudowywane w strukturę włosów w trakcie ich wzrostu. Dzięki temu, włos dostarcza informacji o obecności kationów metali w organizmie na przestrzeni nawet kilku miesięcy i nie jest obciążony wpływem krótkoterminowych zmian stężeń kationów metali, np. w przebiegu cyklu dobowego, jak ma to miejsce w przypadku krwi.
  • Włosy dają możliwość oznaczenia już bardzo małej ilości pierwiastków toksycznych i pozwalają określić wpływ ich oddziaływania na pierwiastki odżywcze i równowagę organizmu przez dłuższy okres czasu.
  • Analiza stężeń pierwiastków śladowych we włosach jest więc najprawdopodobniej najlepszą metodą oceny stanu przemiany mineralnej organizmu, jak i przewlekłego oddziaływania metali ciężkich. Wiele ośrodków naukowych na świecie prowadzi pracę nad oceną korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastków śladowych we włosach a ilością tych pierwiastków w organizmie, zarówno w przypadku równowagi fizjologicznej, jak i podczas patologii.

 Analiza pierwiastkowa włosa jest doskonałą metodą oceny skutków działania stresu, który niebezpiecznie zaburza równowagę organizmu. Stres jest największym zagrożeniem naszych czasów.

W trakcie stresu następuje mobilizacja zasobów energetycznych, wzmocnieniu ulegają funkcje motoryczne (czynność serca, rozszerzenie arterioli, pobudzenie zmysłów itp.). Jeżeli taki stan trwa długo, następuje stopniowe uszkadzanie funkcji poszczególnych podsystemów, np. układu krążenia czy układu nerwowego. Najbardziej niekorzystny dla zdrowia jest stres przewlekły, powoli uszkadzając nasze ciało. Zakłócona równowaga początkowo przejawia się zmianami funkcjonowania na poziomie komórki, a potem całego ciała. Funkcjonowanie komórek odzwierciedlają zmiany stężeń pierwiastków, które we krwi są widoczne już bardzo późno. Najczęściej wtedy, kiedy choroba jest bardzo zaawansowana. Zmiany stężeń pierwiastków we włosach pokazują oddziaływanie stresu na bardzo wczesnym poziomie zmian chemicznych. Dlatego badanie pierwiastkowe włosa świetnie nadaje się do oceny oddziaływania stresu na organizm.
 

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące analizy pierwiastkowej włosa, 
zadzwoń pod numer tel.:  530-630-070 i porozmawiaj z nami osobiście.